Studijní materiály 1

  1. Výpočty z chemických rovnic
  2. Redoxní rovnice
  3. Rozhodni o průběhu reakcí
  4. Kyseliny, soli, názvosloví
  5. Oxidační čísla prvků
  6. Procvičování vzorců a názvů solí