Laboratorní práce

Tercie
 1. Oxidy
 2. Měření pH roztoků,acidobazické indikátory
 3. Vznik solí
 4. Koncentrace roztoků
 5. Stanovení hmotnostního zlomku hydrogenuhličitanu sodného
Kvarta
 1. Důkazy prvků vázaných v organických sloučeninách
 2. Reakce alkoholů
 3. Důkazy přírodních látek v rostlinném a živočišném materiálu
 4. Příprava mýdla
 5. Elektrolýza
Kvinta / 1. ročník
 1. Dělení směsí
 2. Roztoky
 3. Roztoky
 4. Vazba a tvary molekul
 5. Rychlost reakce na C a T
 6. Určení koncentrace kyselin a hydroxidů
 7. Hydrolýza solí
 8. Srážecí reakce
 9. Katalyzátory
Sexta / 2. ročník
 1. Ověření empirického vzorce
 2. Typy reakcí
 3. Termochemie
 4. Vodík, kyslík – příprava a vlastnosti
 5. Vlastnosti peroxidu vodíku
 6. Halogeny
 7. Síra
 8. Dusík
 9. Uhlík, křemík
 10. Kovy – vlastnosti, elektrolýza
 11. Kovy I. a II. hlavní podskupiny
 12. Elektrolýza NaCl a hydrolýza solí
 13. Komplexní sloučeniny
 14. Kovy podskupiny železa
 15. Sloučeniny manganu
 16. Mangan, chrom
 17. Kovy 1. a 2. vedlejší podkupiny
 18. Individuální úkoly
Septima / 3. ročník
 1. Důkaz organogenních prvků
 2. Struktura a vlastnosti alkanů
 3. Struktura cykloalkanů
 4. Vlastnosti acetylenu
 5. Kyseliny
 6. Reakce aminu, příprava p-hydroxyazobenzenu
Septima / 3. ročník - ACH
 1. Analytické reakce
 2. Důkaz neznámých vzorků
 3. Gravimetrie
 4. Katalyzátory
 5. Seminární práce
 6. Tabulka reakcí aniontů
 7. Tabulka reakcí aniontů
 8. Roztoky - příklady
Oktáva / 4. ročník
 1. Mýdla
Oktáva / 4. ročník - ACH
 1. Stanovení chloridů
 2. Chromatografie barviv
 3. Komplexometr. stanovení tvrdosti vody a mědi
 4. Stanovení vápenatých iontů ve vodě
 5. Kondukt. kalibr. křivka
 6. Konduktometrické titrace
 7. Manganometrické stanovení Fe
 8. Stanovení Fe a Cu jodometricky
 9. Stanovení peroxidu vodíku
 10. Stanovení kyseliny fosforečné
 11. Stanovení kyseliny sírové
 12. Polarimetrie
 13. Neutr. titrační křivky
 14. Stanovení Fe dvojchromanem
 15. Stanovení kys. fosforečné
 16. Reakce kationtů s činidly (skupinové reakce)