• Úvod
 • Chemie 1

 • Přehled základních chemických pojmů a veličin.
 • Základní typy chemických látek. Základní typy chemických reakcí.
 • Chemické výpočty.
 • Chemie 2

 • Prvky – nekovy.
 • Schémata nekovy.
 • Prvky – kovy.
 • Schémata kovy.
 • Chemie 3

  Schémata reakcí

 • Diagram alifatické látky.
 • Diagram aromatické látky.
 • Organická chemie - systém

 • Uhlovodíky.
 • Deriváty uhlovodíků.
 • Alkoholy, ethery, fenoly.
 • Aldehydy a ketony.
 • Karboxylové kyseliny.
 • Deriváty karboxylových a minerálních kyselin.
 • Organická chemie - obecná

 • Fosilní zdroje, paliva.
 • Indukční a mezomerní efekt.
 • Optická aktivita látek.
 • Organické sloučeniny a reakce.
 • Oxidace, redukce, činidla.
 • Redoxní reakce v org. chemii.
 • Analytická chemie

 • Analytická chemie - úvod.
 • Kvalitativní analýza - úvod + úlohy.
 • Kvantitativní analýza - úvod + gravimetrie+příklady+úlohy.
 • Instrumentální metody - obecně + elektroanal. metody-úlohy.
 • Optické metody obecně + em. + abs. analýza + kolorimetrie.
 • Přehled separačních metod + chromatografie.
 • Použitá literatura.
 • Příloha.
 • Biochemie

 • Heterocyklické sloučeniny a alkaloidy.
 • Metabolismus.
 • DNA.
 • Nukleové kyseliny.
 • Sacharidy - historie.
 • Sacharidy - vzorce.
 • Výroba sacharozy.
 • Zpracování polysacharidů.
 • Kvasný průmysl.